“Độc cần” là gì?

Lá thời dài, cỏ thời xanh,
Tán hoa độc cần mảnh dẻ;
Trảng rừng hửng nhẹ,
Sao chạm khẽ – đêm bừng.
Tinúviel uyển chuyển thân mình
Múa theo tiếng sáo vô hình đâu đây

(Đoàn hộ Nhẫn, tr 245)

Độc cần/cần độc (hemlock) là một loài cây thuộc họ Hoa tán (tên mới là họ Cà rốt), cùng họ với nhiều loài quen thuộc ở Việt Nam như cần ta, cần tây, bạch chỉ, thìa là, rau mùi, cà rốt. Các cây họ này phần lớn thân thảo, có hoa mọc thành tán ở đầu cành, có mùi thơm và dược tính, nhiều cây rất độc. Socrates bị xử tử chính là bắt uống chất độc của độc cần.

Hoa độc cần Ảnh: Oregon State University

Hoa độc cần
Ảnh: Oregon State University

Đọc tiếp »

Advertisement